Vi søker talenter – runde 2

Søknadsfrist: 15. januar 2018.

VI SØKER DEG som vil videreutvikle ditt kunstneriske uttrykk gjennom å utforske sceniske virkemidler. Alle kunstnere kan søke: scenografer, skuespillere, forfattere, dansere, digitale/teknologiske kunstnere, m.fl.

DU SØKER opptak med din kunstneriske ambisjon, idé eller prosjekt. I programmet utvikler du ditt kunstnerskap, din rolle som kreativ produsent og hvordan drive egen virksomhet.

DU FÅR delta på fagsamlinger og samarbeide med en mentor. Lengden på deltakelse tilpasses deg og ditt prosjekt. Avsluttende visning er på en arena som passer ditt uttrykk.

DU HAR allerede erfaring med kunstnerisk arbeid. Enten tilhører du gruppa som har gått på kulturskole, på kunstnerisk linje på videregående eller folkehøgskole, eller har vært aktiv i frivillig kulturliv, og ønsker å skaffe deg praksiserfaring. Eller du tilhører den gruppa som har fullført kunstutdanning og skal over i praksisfeltet.

MÅLET VÅRT er å gi deg mulighet til å leve av din kunstneriske virksomhet gjennom rask etablering av næringsvirksomhet og bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere i regionen.

TALENTPROGRAMMET eies av RadArt, nettverk for fri scenekunst, og er utviklet i samarbeid med Tvibit, Rådstua teaterhus og Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS). Prosjektet er støttet av Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen i SNN.

Send søknad her (CV skal i tillegg sendes til elin@hats.no)

Uredd er navnet på RadArts nye utviklingsprogram for kunstnere i Nord-Norge. Nå skal talentfulle unge i det frie feltet gis vekstmuligheter.

Talentprogrammet søker kunstnere fra alle sjangre som vil undersøke live fremføring i sitt uttrykk. Du søker opptak med en konkret kunstnerisk ambisjon eller idé, som skal utvikles og iscenesettes i løpet av den tiden du er med i programmet.

Det vil være mulig å søke opptak fra seks måneder til to år. De første talentene starter i programmet i desember 2017. Avsluttende visning av deltakerprosjektene blir ved en aktuell arena i Nord-Norge.

Kontakt prosjektleder Elin Danielsen for mer informasjon: elin@hats.no / 913 52 024
Samarbeidspartnere for Uredd er Tvibit, Rådstua Teaterhus og HATS. Prosjektet er støttet av Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen. Prosjekteier er RadArt.

Talenter fra Uredd runde 1