Uredd søker talenter

Uredd-Hero-Treatment-Final

Uredd henvender seg til unge kunstnere innen alle fagfelt som ønsker å undersøke sceniske virkemidler i sitt uttrykk. Det kan være scenografer, skuespillere, manusforfattere, musikere, visuelle kunstarter/digital teknologi, kunstneriske produsenter m.fl.

Aktuelle kandidater søker til talentprogrammet med enten:

1. En konkret kunstnerisk ambisjon. For eksempel en beskrivelse av hva man ønsker å bruke sitt kunstnerskap til og/eller hva man er opptatt av å undersøke tematisk/formmessig. I løpet av programmet skal denne gruppen få veiledning i å formulere en konkret idè som skal utvikles og iscenesettes under veiledning av en mentor.

eller

2. En konkret kunstnerisk prosjektidé. Denne skal utvikles og iscenesettes under veiledning av en mentor.

Det vil være mulig å søke opptak til et program som varer fra seks måneder til to år. Denne fleksibiliteten i programmet er en del av scenekunstens vesen og viktig for å sikre at programmet er best mulig tilpasset den aktuelle kunstnerens behov.

Avsluttende visning av deltakerens prosjekt ved en aktuell arena i Nord-Norge

Kontakt prosjekteleder Elin Danielsen på elin@hats.no / 9135 2024