Uttak talenter

Talentprogrammet Uredd har totalt femten deltakerplasser. I 2017 er de første ti tatt opp, og de ti er:

Ella Marie Hætta Isaksen, Finnmark
Hedda Bremseth, Nordland
Maiken Fredrikke Vembre, Nordland
Magda Nordstrøm, Troms
Maya Mi Samuelsen, Troms
Julian Karenga, Troms
Anna Karoline Bjelvin, Troms
Elina Waage Mikalsen, Troms
Rune Aleksander Winther, Troms
Anne Lund Straumsnes, Troms

Fagutvalgets skjønnsmessige vurdering er som følger:
“Fagutvalget har behandlet 30 søknader til Talentprogrammet Uredd og tatt opp 10 talenter i denne omgangen. Nivået på søkerne er høyt. Slik vi vurderer det har alle 30 søkere mulighet til å lykkes i bransjen. Flere søkere har høyere internasjonal kunstutdannelse, og ønsker å bruke Uredd-programmet for å etablere seg i Nord-Norge. I vurderingene av prosjektene har vi spesielt vektlagt egenart, gjennomføringsevne og i hvilken grad prosjektet framstår som helt nødvendig for søker å gjennomføre. I vurderingen av søknader begrunnet i en kunstnerisk ambisjon har vi spesielt vektlagt søkernes beskrivelser av hva de håper å bety og oppnå med sitt uttrykk”.