Fagsamlinger og mentormøter 2018

Talentprogrammet består av to deler: felles fagsamlinger og mentormøter.

Fagsamlingene:
I 2018 møtes deltakerne i talentprogrammet på fire fagsamlinger i Tromsø. Tema for fagsamlingene omhandler den kunstneriske produsenten. Reise og opphold dekkes. Fagsamlingene legges til følgende datoer:

  1. 23.-25. mars. Kunstnerisk ambisjon og prosjektformulering
  2. 4.-6. mai. Næringspotensial og prosjektledelse
  3. 7.-9. september. Publikumsfokus
  4. 16.-18. november. Visning

Mentormøtene:
Hver deltaker får tildelt en egen mentor. Mentorene er frilans kunstnere med bred erfaring fra arbeid i det frie kunstfeltet. Mentormøtene skal arbeide med talentenes kunstneriske ideutvikling, slik at de ferdigstiller sitt prosjekt i løpet av programmet. Alle prosjektene får en egen visningsarena.