Fagutvalget i Uredd

Fagutvalget velger deltakere til programmet basert på søkernes søknad, og innstiller mentorprofil.

Kristin Bjørn har over 30 års erfaring som manusforfatter, dramaturg, prosjektleder, skribent og instruktør i scenekunstfeltet. Siden 2009 har hun vært aktiv i RadArt og frontet nye nettverksbaserte måter å organisere bransjen på. Hun er styremedlem på Den Nationale Scene i Bergen og leder for fagutvalget for kreative næringer i Innovasjon Norge, avdeling Arktis. Hun har mottatt flere priser for sitt arbeid og blant annet vært nominert til Heddapris for teaterstykket «Ei forestilling om Læstadius» med Totalteatret. Våren 2016 debuterte hun skjønnlitterært med novellesamlingen Sant Nok på Gyldendal. Kristin er fagutvalgets leder.

Marita Isobel Solberg arbeider i grenselandet mellom musikk, visuell kunst, livet og vitenskapen. Hennes arbeider er ofte stedsspesifikke og relasjonelle, sanselige og visuelle, ofte med performativ tilstedeværelse. Solberg er oppvokst i Manndalen i Nord-Troms, og har i oppveksten vært omgitt av fortellinger, meningsbærende materialer og objekter nært knyttet til natur, håndverk og sesongbasert arbeid. Etter endt master ved Kunsthøgskolen i Oslo har hun hovedsakelig vært på reisefot med kunstprosjekter i Norge og nordområdene samt i store deler av verden.

Preben Faye-Schøll er leder av Figurteatret i Nordland som arbeider med internasjonal produksjon, formidling og utvikling av scenekunst, med fokus på figur- og visuelt teater. Han er blant annet utdannet som sceneinstruktør ved Statens Teaterhøgskole, og har arbeidet som regissør og dramaturg i det norske scenekunstfeltet i en rekke år. Han har også vært teateranmelder og forfatter av flere lærebøker i teaterhistorie og dramaturgi, og en av tre initiativtakere til Bergen Internasjonale Teaterfestival.


Kristin Bjørn, fagutvalgets leder.
(Foto: Marius Fiskum)


Marita Isobel Solberg


Preben Faye-Schøll