Hva skjer i Uredd?

Hva innebærer det å være deltaker i talentprogrammet?

I løpet av 2018 skal talentene gjennomføre fire fagsamlinger á tre dager og ha fire mentormøter á 7.5 timer med sin mentor.

Fagsamlingene arrangeres i Tromsø, og har faste datoer:

  1. 23.-25. mars: Den kunstneriske prosessen: Kunstnerisk ambisjon og prosjektformulering
  2. 4.-6. mai: Næringspotensial og prosjektledelse  
  3. 7.-9. september: Publikumsfokus
  4. 16.-18. november: Visning

Mentormøtene handler om utvikling av kunstneriske idé/ambisjon, og ferdigstilling av prosjekt. Mentor er den kunstneriske veileder og rådgiver, talentet tar endelige beslutninger og eier sitt prosjekt. Dersom talent og mentor oppholder seg i samme by er det fint med fysiske mentormøter, men Uredd dekker ikke reisekostnader til dette og anbefaler derfor møter via Skype o.l. Første mentormøte skal arrangeres innen 15. februar, slik at talentets kunstneriske prosess kan starte i god tid før første fagsamling 23.-25. mars. Det er talent og mentor som setter konkrete datoer og organiserer mentormøtene slik det passer dem best. (For eksempel kan et mentormøte (7.5 timer) gjennomføres på en dag, eller deles på to dager).

Kontaktinfo:
Talentkontakt: Mia Eriksen: mia.marlene.eriksen@tromso.kommune.no / 95938713
Mentorkontakt: Audun Skog: Audun.Skog@tromso.kommune.no  / 47468906
Prosjektleder: elin@hats.no / 91352024