Første fagsamling, 23.-25. mars, Tromsø

Hovedtema for første fagsamling i Uredd er «Den kunstneriske prosessen: Kunstnerisk ambisjon og prosjektformulering»

Fagsamlinga har følgende undertema:
-Kunstnerens kreative kaos: behovet og nytten av dette kaoset.
-Ambisjon, egenart og kompromissløshet
-Pitching
(Endelig program vil komme i begynnelsen av mars)

Timeplan:
Fredag: 18.00-21.00. Felles kveldsmat for deltakere i Uredd
Lørdag 10.00-18.00. Felles middag om kvelden for deltakere i Uredd
Søndag 10.00-16.00

Reise og opphold dekkes for deltakere i Uredd.

Spørsmål rettes til prosjektleder Elin Danielsen: elin@hats.no / 9135 2024