STRÅLENDE ANMELDELSE AV UREDD-FORESTILLINGEN!

Talentprogrammet Uredd viste forestillingen «UREDD» på Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival – 2019

Etter 1, 5 år avsluttet de tolv deltakerne i Talentprogrammet Uredd, sin tid i programmet med en forestilling der de viste utdrag fra sine soloprosjekter. Forestillingen fikk navnet UREDD og ble spilt to ganger den 30. april, på Vårscenefest i Tromsø for fullsatt sal. Opprinnelig var det bare planlagt en forestilling, men på grunn av svært høyt trykk på billettene, ble generalprøven åpnet for publikum.

Som en del av målsettingen i programmet – at talentene skal få vist arbeidet sitt for det etablerte scenekunstfeltet i Nord, var det lagt mye arbeid i å invitere finansiører og interessenter, mennesker som kunne ha direkte betydning for deltakernes mulighet for å få satt opp soloforestillingene sine i tiden som kommer. Blant publikum befant det seg representanter fra Festspillene i Nord Norge, Hålogaland teater, BIT Teatergarasjen, Sparebankstiftelsen Nord Norge, Talent Norge, Vårscenefest, Silence Festival (FIN), Northern Network Performing Arts (FIN), Nordlysfestivalen, Haugen produksjoner, Katma teater og Ferske scener, i tillegg til presse.

Ti av deltakerne stod på scenen i forestillingen med 6 minutter hver, mens de to siste hadde komponert musikken og scenografien som samlet det hele.
Som en del av forestillingen ble det lagt opp til mingling og cava etterpå, og mulighet for å snakke med talentene og gi skriftlig tilbakemelding til dem.

Teaterkritiker Anki Gerhardsen skrev i sin anmeldelse i avisa Nordlys:
«Nord-Norge er et lite sted. Ikke geografisk, men kunstfaglig er det knøttlite. Det frie feltet er minimalt. Derfor er det fantastisk flott at Vårscenefest åpner hele festivalen sin med å vise forestillingen Uredd, en collage fra det arbeidet den neste generasjonen scenekunstnere nå jobber med. Og det er fantastisk flott at sentrale mennesker som har vært lenge i dette frie feltet har lagt så mye energi i å utvikle et talentprogram som har fått denne nye gjengen dit de er i dag: I begynnelsen av noe lovende. I begynnelsen av mer scenekunst som lages i nord, vises i nord eller på annen måte kommer kan komme nord til gode.

Tirsdag kveld fikk vi se utdrag fra arbeidet til totalt 12 aktører. Noen mer eller mindre selvlærte, mange med utdannelse, noen med lang erfaring og spennende jobber, noen med litt mindre. Men selv om det vi fikk se var fragmenter eller partier fra prosjekter som ennå ikke er ferdige forestillinger (med ett unntak), var det en forbausende helhet og konsistens over de mange smaksprøvene vi fikk servert.
Her er rene koreografier, her er monologer, her er musikk og bilde, her er humor, her er politikk og samfunnskritikk. Her er fortellinger om rasisme, her er barndomserindringer som tangerer flyktningekrisen, her er feministiske perspektiver, men her er også åpne undersøkelser av selvet, eller menneskets iboende evne til ondskap og vold.»

Videre roser hun programmet:
«Uredd er et talentprogram som eies av RadArt – et nettverk for fri scenekunst i nord. Så har de fått med seg Hålogaland Amatørteaterselskap, Rådstua Teaterhus, Tvibit, samt pengestøtte fra Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Talent Norge, og så har de invitert talenter og uetablerte inn i en langvarig og sammensatt workshop. Deltakerne har blitt plukket ut etter en søknadsprosess, og har i halvannet år fått hjelp til å utvikle både prosjektet, kunsten og kunstbedriften. De har altså både jobbet med ånd, håndverk, økonomiforståelse og realitetsorientering (det er hardt å være kunstner i dette segmentet, det er like greit å ta det innover seg først som sist).
Denne kombinasjonen av pragmatikk og kreativitet, fellesskap og individuell oppfølging over tid må være en helt genial måte å utvikle nettopp nye talenter på, både for å få fram det beste i dem, og for å lære dem de knepene som må til for å holde ut og klare seg. Gratulerer til hver og en av disse spennende tolv, og gratulerer til gjengen bak. Jeg gleder meg til fortsettelsen.»