Talentprogrammet Uredd viste forestillingen «UREDD» på Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival – 2019

Etter 1, 5 år avsluttet de tolv deltakerne i Talentprogrammet Uredd, sin tid i programmet med en forestilling der de viste utdrag fra sine soloprosjekter. Forestillingen fikk navnet UREDD og ble spilt to ganger den 30. april, på Vårscenefest i Tromsø for fullsatt sal. Opprinnelig var det bare planlagt en forestilling, men på grunn av svært høyt trykk på billettene, ble generalprøven åpnet for publikum.

Som en del av målsettingen i programmet – at talentene skal få vist arbeidet sitt for det etablerte scenekunstfeltet i Nord, var det lagt mye arbeid i å invitere finansiører og interessenter, mennesker som kunne ha direkte betydning for deltakernes mulighet for å få satt opp soloforestillingene sine i tiden som kommer. Blant publikum befant det seg representanter fra Festspillene i Nord Norge, Hålogaland teater, BIT Teatergarasjen, Sparebankstiftelsen Nord Norge, Talent Norge, Vårscenefest, Silence Festival (FIN), Northern Network Performing Arts (FIN), Nordlysfestivalen, Haugen produksjoner, Katma teater og Ferske scener, i tillegg til presse.

Ti av deltakerne stod på scenen i forestillingen med 6 minutter hver, mens de to siste hadde komponert musikken og scenografien som samlet det hele.
Som en del av forestillingen ble det lagt opp til mingling og cava etterpå, og mulighet for å snakke med talentene og gi skriftlig tilbakemelding til dem.

Teaterkritiker Anki Gerhardsen skrev i sin anmeldelse i avisa Nordlys:
«Nord-Norge er et lite sted. Ikke geografisk, men kunstfaglig er det knøttlite. Det frie feltet er minimalt. Derfor er det fantastisk flott at Vårscenefest åpner hele festivalen sin med å vise forestillingen Uredd, en collage fra det arbeidet den neste generasjonen scenekunstnere nå jobber med. Og det er fantastisk flott at sentrale mennesker som har vært lenge i dette frie feltet har lagt så mye energi i å utvikle et talentprogram som har fått denne nye gjengen dit de er i dag: I begynnelsen av noe lovende. I begynnelsen av mer scenekunst som lages i nord, vises i nord eller på annen måte kommer kan komme nord til gode.

Tirsdag kveld fikk vi se utdrag fra arbeidet til totalt 12 aktører. Noen mer eller mindre selvlærte, mange med utdannelse, noen med lang erfaring og spennende jobber, noen med litt mindre. Men selv om det vi fikk se var fragmenter eller partier fra prosjekter som ennå ikke er ferdige forestillinger (med ett unntak), var det en forbausende helhet og konsistens over de mange smaksprøvene vi fikk servert.
Her er rene koreografier, her er monologer, her er musikk og bilde, her er humor, her er politikk og samfunnskritikk. Her er fortellinger om rasisme, her er barndomserindringer som tangerer flyktningekrisen, her er feministiske perspektiver, men her er også åpne undersøkelser av selvet, eller menneskets iboende evne til ondskap og vold.»

Videre roser hun programmet:
«Uredd er et talentprogram som eies av RadArt – et nettverk for fri scenekunst i nord. Så har de fått med seg Hålogaland Amatørteaterselskap, Rådstua Teaterhus, Tvibit, samt pengestøtte fra Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Talent Norge, og så har de invitert talenter og uetablerte inn i en langvarig og sammensatt workshop. Deltakerne har blitt plukket ut etter en søknadsprosess, og har i halvannet år fått hjelp til å utvikle både prosjektet, kunsten og kunstbedriften. De har altså både jobbet med ånd, håndverk, økonomiforståelse og realitetsorientering (det er hardt å være kunstner i dette segmentet, det er like greit å ta det innover seg først som sist).
Denne kombinasjonen av pragmatikk og kreativitet, fellesskap og individuell oppfølging over tid må være en helt genial måte å utvikle nettopp nye talenter på, både for å få fram det beste i dem, og for å lære dem de knepene som må til for å holde ut og klare seg. Gratulerer til hver og en av disse spennende tolv, og gratulerer til gjengen bak. Jeg gleder meg til fortsettelsen.»

Vårscenefest 2019 presenterer forestillingen UREDD

Unge scenekunstnere fra Nord Norge viser utdrag av sine prosjekter 30. april 2019 på Tromsø Kunstforening.

Her vil publikum få en smakebit fra hvert av deltakerne i Uredds soloprosjekter i én og samme forestilling.

Følg med på www.vaarscenefest.no for mer informasjon om tidspunkt og billetter!

webmail.domeneshop.no
Tom Krane Vikestad
Foto: Sven Henriksen

Den første fagsamlingen i 2019 fant sted 22.-24.februar.

Samlingen hadde tre overordnede tema: Arbeidslivsmestring, Publikumsarbeid og Visningen på Vårscenefest.

Arbeidslivsmestring ved Agnes Bohne

Agnes Bohne er psykolog og PhD-stipendiat i klinisk psykologi. Samtidig har hun drevet aktivt med improvisasjonsteater i over 10 år, og er fast medlem i frigruppen Gratis øl Teatersportlag og Billig Brus – improvisasjonsteater for barn.

Agnes laget et opplegg til gruppen som handlet om arbeidslivsmestring når man står i et prestasjonsyrke. Hvordan beskytte seg selv som freelancer, hvordan sette grenser når man er sin egen sjef, hvordan forebygge grubling og negative tanker rundt egne ferdigheter?

Publikumsarbeid Live Art kunstner Kristina Juntilla

Kristina Juntilla er utdannet teaterinstruktør (BA) fra kunstakademiet i Turku og performancekunstner (MA) fra Teaterhøgskolen i Helsinki og er for tiden doktorgradsstipendiat ved Kunstakademiet, UiT, der hun tar en doktorgrad i publikumsarbeid. I sitt arbeide konstruerer Kristina hendelser og visninger hvor ulike former for medskapende aktivitet kan oppstå i lokaler fra frisørsalonger, eldrehjem, seminarrom til mer konvensjonelle scenerom og gallerier. Hun er utøver, medskaper, regissør, forsker og pedagog.

Kristina gjennomførte et foredrag og et undervisningopplegg i publikumsarbeid – Hvordan forholde seg til de som sitter og lytter til deg, ser på deg, har møtt opp på din forestilling? Hvordan forholde seg til publikum? Hvordan planlegge og bruke publikum i forestillingen? Hvordan lese publikum?

Visningen på Vårscenefest

30.april i år åpner Uredd Vårscenefest!

Fagsamlingen fant sted i blacboxen på Rådstua i Tromsø, og Under ledelse av produsent Jenny Svensson og prosjektleder Mari Andreassen arbeidet talentene med å pusle en rekkefølge på visningen og bygge kunstneriske og praktiske rammer rundt den: ulike variasjoner, ulik musikk, ulike overganger og forskjellige former ble prøvd ut, før gruppen landet på en rekkefølge og en stilistisk presentasjon de var fornøyde med.

Visningen skal finne sted i det største gallerirommet på Tromsø Kunstforening, og vi gjennomførte ytterligere en befaring i rommet for å diskutere plassering av publikum og publikumsantall.

Kjære interessenter, tilskuddsgivere og samarbeidspartnere, og ikke minst deltakere og mentorer i talentprogrammet Uredd. Vi vil med dette ønske dere alle et riktig godt nytt år.

Vi går et spennende år i møte. Mentorordningen ruller og går gjennom våren og talentprogrammet avsluttes med en felles visning der alle talentene får presentere sine prosjekter og kunstnerskap på Vårscenefest 2019.

Vi gleder oss til den kommende våren sammen med dere!

webmail.domeneshop.no
Anne Lund og Kristin Bjørn

webmail.domeneshop.no
Liv Hanne Haugen og Maya Mi Samuelsen

Høstens andre fagsamling fant sted 16.-18.november 2018.

Kunstnerne søkte seg til Uredd-programmet med en kunstnerisk ide eller en kunstnerisk ambisjon. Gjennom tiden i programmet har de spisset disse ideene og ambisjonene, blant annet sammen med mentorene sine. Mot slutten av programmet skal deltakerne i talentprogrammet presentere et utdrag av prosjektene for publikum i en felles visning.

Fagsamlingen i november hadde hovedfokus på denne visningen.

Fra ledelsen i prosjektet har det vært viktig at deltakerne selv får eierskap til uttrykket og formen på visningen, den skulle være deres, noe som innebar at de fikk være med å komme med ønsker, bestemme hvordan markedsføring, lengde og dramaturgi den skulle ha, samt hvor den skulle finne sted. Arbeidet med å definere visningen ble ledet av Ida Løken Valkeapää, kurator for Vårscenefest – Tromsø Internasjonale Scenekunstfestival.

Under ledelse av Ida inneholdt fagsamlingen work-in-progress-visninger for hverandre med tilbakemelding, samt befaring på to ulike gallerier i sentrum av Tromsø: Small Projects og Tromsø Kunstforening. Steder som ofte huser avant-garde-kunstprosjekter innen billedkunst og fri scenekunst. Gruppa så også en forestilling på Small Projects en av kveldene, for å få en følelse av hvordan rommene «oppførte» seg når de var fylt med publikum.

Samlingens tredje dag ble ledet av forfatter og dramaturg Kristin Bjørn, som holdt Kræsjkurs i dramaturgi, og ledet talentene gjennom et gruppearbeid, der målet var å finne komposisjonen arrangementet skulle ta: Hvordan pusle sammen de ulike bitene med hensyn til tematikk, tid, logistikk osv.

Fagsamlingen inneholdt dog også et helt annet tema som var etterlyst av deltakerne, nemlig økonomistyring. Villy Hansen og Rolf-Egil Håvoll fra regnskapsfirmaet BDO hadde spørretime om skatt, likning, regnskap, revisjon, budsjettering og avskrivning.

webmail.domeneshop.no
Middag med deltakerne i talentprogrammet Uredd

Enda en duo er klar for å delta i Uredd

Maja Skogstad fra Tromsø er ny deltaker i vårt talentutviklingsprogram. Maja er skuespiller, og hennes mentor i programmet vil være regissør Nina Wester.

Velkommen til begge!