Deltakere

Talentprogrammets framdriftsplan:

Første søknadsfrist: 15. november 2017
Andre søknadsfrist: 1. januar 2018
Første mentormøte: januar 2018.
Første fagsamling: mars 2018, i Tromsø. Deltakerne får dekket reise- og oppholdsutgifter.

Informasjon publiseres fortløpende.