Om Uredd

Talentprogrammet Uredd eies av RadArt, nettverk for fri scenekunst. Prosjektet er utviklet sammen med samarbeidspartnerne Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Rådstua teaterhus og Tvibit, og er støttet av Kulturnæringsstiftelsen i SNN og Talent Norge.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Prosjektidéen har sitt utspring fra erfaringer blant kunstnere i RadArt-miljøet. Nettverket er en arena for idéutvikling, nye samarbeid og konstellasjoner, erfaringsutveksling og veiledning. 

Uredd henvender seg til kunstnere innen alle sjangre som ønsker å undersøke sceniske virkemidler i sitt uttrykk. Det kan være kunstnere fra fagfelt som for eksempel scenografer, skuespillere, manusforfattere, musikere, visuelle kunstarter/digital teknologi, kunstneriske produsenter m.fl.

MÅLGRUPPE
Uredd er for deg som bor i Finnmark, Troms eller Nordland. Du tilhører en av følgende grupper:
1:  De som har hatt et tilbud i kulturskole og videregående, og ønsker å drive kunstnerisk virksomhet videre.
2: De som har gjennomført kunstutdanning og skal over i praksisfeltet 

Aktuelle kandidater søker til talentprogrammet med en konkret kunstnerisk ambisjon eller idé. Det vil være mulig å søke opptak fra seks måneder til to år. Avsluttende visning av deltakernes prosjekt blir ved en aktuell kunstnerisk arena i landsdelen.

MÅLSETTING
Talentprogrammets mål er å:

  1. Tilrettelegge for at unge kunstnere i Nord-Norge får mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk med scenekunstens virkemidler.
  2. Gi unge kunstnere faglig ramme og praktiske verktøy for å utvikle sitt kunstnerskap gjennom mentorering og fagsamlinger.
  3. Gi unge kunstnere verktøy for å etablere egen virksomhet med de kunstneriske mål som hovedfokus.
  4. Bidra til at unge kunstnere tør å etablere seg i det frie feltet gjennom raskt å bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere.  

Delmål: 

  1. Utprøve ny modell for mentorprogram der talentenes kunstneriske ide og behov for læring er fokus.
  2. Utnytte potensiale i den nordnorske delingskulturen for å skape nye modeller for samarbeid mellom kunstnere, nettverk og ulike organisasjoner.
  3. Styrke nettverk på tvers av fylkesgrenser i Nord-Norge. 
  4. Raskere etableringsprosess

INNHOLD
Konseptet består av en kunstnerisk hoveddel der eget kunstnerisk uttrykk skal utvikles. I tillegg har talentprogrammet et felles fagprogram med fokus på den kunstneriske produsentrollen.

FAGLIG UTVALG
Utvalgets mandat er å velge ut deltakere til talentprogrammet på bakgrunn av søknad.

Utvalget består av:
Kristin Bjørn, dramatiker, sceneinstruktør og daglig leder i Ferske Scener
Marita Isobel Solberg, samisk-norsk visuell kunstner og musiker
Preben Faye-Schøll, daglig leder ved Figurteatret i Nordland

STYRINGSGRUPPE
Bernt Bjørn, styreleder i RadArt, prosjekteier
Christian Hyld, daglig leder på Tvibit
Martin Osima, daglig leder ved Rådstua Teaterhus
Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)