Send søknad

Uredd henvender seg til unge kunstnere som ønsker å undersøke live framføring. Du søker til talentprogrammet med en kunstnerisk ambisjon eller idé, og det vil være mulig å søke opptak til et program som varer fra seks måneder til to år.

Kunstnerisk ambisjon: For eksempel en beskrivelse av hva man ønsker å bruke sitt kunstnerskap til og/eller hva man er opptatt av å undersøke tematisk/formmessig. I løpet av programmet skal denne gruppen få veiledning i å formulere en konkret idè som skal utvikles og iscenesettes under veiledning av en mentor.

Kunstnerisk idé: For eksempel en konkret prosjektidé som du ønsker å sette ut i livet. I talentprogrammet skal idéen utvikles og iscenesettes under veiledning av en mentor.

Avsluttende visning av deltakerens prosjekt ved en aktuell arena i Nord-Norge

Send søknad med en kunstnerisk ambisjon eller kunstnerisk idé her på denne linken (søknadsportalen er nå stengt)

Mer om Uredd kan leses her på denne linken.